Bratislavský samosprávny kraj (BSK) už má plne pod kontrolou manažment spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje cesty II. a III. triedy v kraji. Rozhodlo o tom mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schválilo zmenu stanov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman s tým, že kraj zároveň ohlásil zámer odkúpiť za 0,10 eura celý menšinový podiel od minoritného akcionára, čím by BSK ovládol celý balík akcií v RCB.

Ilustračné foto.

Definitívny súhlas so zámerom majú v rukách poslanci kraja, ktorí o tom budú rozhodovať koncom júna. “V uplynulých mesiacoch sme analyzovali všetky dostupné scenáre, aby sme posilnili vplyv župy v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že prvým nevyhnutným krokom je získanie absolútnej manažérskej a majetkovej kontroly v spoločnosti,” povedal predseda BSK Juraj Droba. V pondelok, ako tvrdí, sa podarilo dosiahnuť zmenu stanov. Vďaka tomu bude kraj obsadzovať všetkých členov predstavenstva aj dozornej rady. BSK v RCB vlastní 68 percent akcií a v spojení s doteraz platným znením stanov mal kraj obmedzený vplyv na chod firmy.

Droba deklaruje, že odkúpením minoritného podielu nepreberá BSK na seba záväzky minoritného akcionára voči spoločnosti RCB, a to z titulu osobitných súkromnoprávnych vzťahov medzi spoločnosťou a minoritným akcionárom. Jedným z dôvodov, prečo je podľa šéfa BSK potrebné vyriešiť fungovanie spoločnosti RCB, je to, že spoločnosť ku koncu roka 2019 vykázala záporné vlastné imanie. “To sťažuje jej budúcu pozíciu pri získavaní bankových úverov či využívaní leasingu na účely obnovy strojového vybavenia. Okrem získania kontroly nad manažmentom spoločnosti sme zároveň začali viesť aj rokovania s veriteľmi spoločnosti RCB,” povedal Droba.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota