V čase pandémie COVID-19  sa študenti SZŠ Skalica chopili iniciatívy. Rozhodli sa odpovedať na výzvu FNsP Skalica, ktorá hľadala  dobrovoľníkov na spoluprácu a výpomoc.

Vo vstupnom  stane pracovali Denis Jánošík spolu so spolužiakmi Filipom Ráčkom a Luciou Rehákovou. Striedali sa a zároveň získavali skúsenosti komunikáciou s chorými ľuďmi. Uvedomili si aké je to náročné komunikovať s ľuďmi a byť pri tom milí, pretože  ich reakcie boli rôzne a hlavne niekedy nepredvídateľné. Využili aj jazykové vedomosti, pretože aj s cudzincami sa mali možnosť  stretnúť a pozhovárať.

Zároveň je ale treba spomenúť, že museli plniť aj školské povinnosti. Čiže úlohy im nikto neodpustil a tak isto pridelené testy z jednotlivých predmetov. Aj žiačky z večerného štúdia sa zapojili do výpomoci. Boli to Samková Jaroslava a Krištofíková  Michaela. Začiatkom júna sa zapojili do výpomoci aj Pelikánová Natália a Ričányová  Katarína,  ktoré pracovali na Neurologickom oddelení.

Tí, ktorí boli v stane končili už po ďalšom uvoľňovaní pandémie. Ale ich spolupráca neskončila, pokračujú v práci naďalej len na iných miestach pridelených nemocnicou.

Napriek tomu, že boli prakticky aj v práci aj v škole, získali cenné informácie a vyskúšali si to, aké je to pracovať a zároveň aké je to zodpovedné. Dosiahnuté skúsenosti určite využijú v ďalšom živote.

SZŠ Skalica


.

BM: Festival Záhrad