Mesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s.r.o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna.

Ilustračné foto 123rf.com

Mesto bolo úspešné a z Úradu vlády získalo na konci roka 2019 dotáciu vo výške 550 000 eur.

Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

S realizáciou ihriska by sa malo začať v priebehu tohto roka a odovzdané do užívania verejnosti by malo byť v roku 2021.

Zdroj: Holic.sk


Šialená zľava