Chvíua po Záhorácky: Pejo Vidlár dnes o Hlase

Hlas

Jáj, konečňe, že došel čas,
nová strana – nový hlas
(noví starí v nás, zas a zas).
Ze zlodzeja svatý muž,
vivat, vivant, hráme tuš!

Pjekná tvár pro baby, chuapcú,
snát bude mňet vela kapcú.
Sponzorú téš ochráňí,
trestom, basám zabráňí.

Len né kecy, klamstva, bludy,
hlody, hefty, další sluby…
Já ťeším sa, že Robo kápo,
časem zdechne, pomaly skapo (enem aby sa rímovalo)…

Sluší sa poprít a zaželat,
nech vám zasek slúží štát.
Nech je to pro vás zlatá baňa,
želá Dežko aj Araňa.

dedo Pejo

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (67, 176, 120, 591 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Velice nekriticky a neskromňe túží po tituli: Záhorácký Hvjezdoslaf, prípadňe: Homér ze Záhorá. Jak Jarek Nohavica by prijal aj ňejakú Puškinovu cenu od Vovu Puťina.


.

BM: Festival Záhrad