V predchádzajúcich rokoch boli ohlasy občanov väčšinou negatívne čo do problematiky organizovania spoločenských podujatí a celkovej kultúrnej úrovne našej obce.

Občania sa predovšetkým odvolávali na nedostatočné úsilie obce, ako aj na finančný rozpočet, ktorý bol v niektorých prípadoch nepostačujúci na organizáciu podujatí. Tiež chýbal ľudský faktor. Novosformovaná kultúrna komisia má preto v pláne zaplátať tieto diery a bude vyvíjať snahu o zlepšenie situácie. Predovšetkým komunikácia občania – obec musí byť obojstranná a otvorená. Je dôležité, aby občania mali priestor vyjadriť sa, prezentovať.

Prvú možnosť budú mať už budúci týždeň v stredu t. j. 19. januára 2011 o 18.hodine v Kultúrnom dome, kde bude prebiehať neformálne stretnutie s členmi kultúrnej komisie, na ktoré je vítaný každý, kto by rád akýmkoľvek spôsobom prispel do kultúrneho života obce a nadobudol tak nový rozmer.

Do diskusie by sme radi angažovali všetkých občanov, preto dávame k dispozícii dotazník kultúrno-športovej komisie. Dotazník bude k dispozícii aj v tlačenej forme ako príloha 2. čísla novín 90871.sk. Ďakujeme za vyplnenie a spoluprácu.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Práve prebieha spracovanie 121 dotazníkov. Ďalšiu možnosť vyjadriť sa budete mať v 2.čísle novín 90871.sk.


.

INAT Rezanie laserom