Spoločnosť Grafobal so sídlom v Skalici predložila výzvu na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou.

ilustračné foto

Výzva sa týka výstavby fotovoltaickej elektrárne s maximálnym počtom 700 kusov fotovoltaických panelov, ktoré budú umiestené na strechách stávajúcich stavebných objektov.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 178.146,50 eura bez DPH. Obstarávanie bude financované z fondov Európskej únie (EÚ), konkrétne z programu Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Záujemcovia o predkladanie ponúk sa do výzvy môžu zapojiť do 5. augusta. Dokumenty k zákazke zatiaľ spoločnosť vo vestníku ÚVO nezverejnila.


.

Je ok, ak nie si ok BSK