Spoločnosť Grafobal plánuje výstavbu fotovoltaickej elektrárne z fondov EÚ

Spoločnosť Grafobal so sídlom v Skalici predložila výzvu na predkladanie ponúk pre…