S rýľom a detektorom kovov prehľadával pole za obcou Lakšárska Nová Ves. Kolega z kriminálnej polície ho obmedzil na osobnej slobode a privolal posily.

Na poli za ihriskom, ktoré je označené ako archeologické nálezisko, vykopal 23 jám. Polícia tu vykonala obhliadku miesta činu a následne aj domovú prehliadku u podozrivého v obci Borský Mikuláš. Pri nej sme v garáži našli  bronzovú sekeru z mladšej doby bronzovej, železnú kovadlinu z konca stredoveku alebo novoveku a 3 novoveké  mince. Spoločenská hodnota týchto predmetov je približne 650 Eur. 

Na základe zhromaždených dôkazov mohol uplynulý týždeň vyšetrovateľ obviniť 51 ročného občana Ruska,  bývajúceho v Borskom Mikuláši, z prečinu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva.

Polícia upozorňuje, že zákon o ochrane pamiatkového fondu zakazuje nepovolený pamiatkový výskum a vyhľadávanie nálezov pomocou detekčných zariadení. Ak takúto vec nájdete, ohláste to Krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce.

V prípade uznania viny je za takýto skutok možné uložiť trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.


.

Je ok, ak nie si ok BSK