Poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili uznesenie, v ktorom sa prerokoval protest prokurátora a návrh zrušenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa ustanovuje poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina. Primátorka mesta Anna Mierna však toto uznesenie nepodpísala.

Foto: Facebook Anna Mierna

Primátorka nepodpísala uznesenie, ktoré odporúča ako prvé prijať prevádzkový poriadok pre rekreačnú oblasť a potom zrušiť VZN, ktorým sa stanovuje poriadok pre rekreačnú oblasť. “Som presvedčená, že odporuje zákonu. Na vydanie prevádzkového poriadku v rekreačnej oblasti, ktorým by sa ukladali povinnosti alebo by obmedzoval práva fyzických a právnických osôb, jednoducho nemáme kompetenciu,” uviedla primátorka.

Podľa nej návštevníkom uvedenej rekreačnej oblasti prirodzene záleží na jej ochrane. “Preto nie je potrebné si ju vynucovať osobitnou právnou normou nad rámec zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Som presvedčená, že zákonná úprava je komplexná, primeraná a postačujúca a každá iná úprava má byť prijímaná len v prípade identifikovania nevyhnutnej potreby regulácie,” doplnila Mierna.


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota