Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť prijíma návrhy kandidátov na Ocenenia BSK. Obyvatelia, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v kraji ich môžu navrhovať do konca septembra. Ocenení môžu byť jednotlivci i organizácie. Ocenené osobnosti, ktorí rozšíria zoznam laureátov, budú vyhlásení vo februári 2021.

“Za 17 rokov sme ocenili takmer 150 výnimočných osobností. Nájdete medzi nimi vedcov, umelcov, pedagógov, lekárov, športovcov, ľudí pôsobiacich v sociálnej oblasti. Ocenenia sú poďakovaním za ich prácu, elán, tvorivosť a znakom toho, že sme na nich hrdí a zaslúžia si uznanie,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Najvyšším ocenením BSK je Výročná cena Samuela Zocha. Udeľovaná je fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj kraja a život jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti či vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj. Vo výnimočnom prípade môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Výhradne zahraničným osobám môže byť udelené Čestné občianstvo BSK. To sa týka významných osobností a autorít, ktoré majú značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského kraja či vzťahov medzi regiónmi a národmi. Tretím ocenením je Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rozvoj a reprezentáciu BSK.

Od roku 2018 pribudlo ocenenie in memoriam – Historická osobnosť regiónu. Je určené osobnostiam, ktoré svojím celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji. Udeľované by malo byť raz ročne, a to slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu historických osobností regiónu. Posledné oceňovanie spestrila špeciálna kategória Cena verejnosti, ktorá nebude chýbať ani tento rok.

Prihlasovací formulár je zverejnený na webovej stránke kraja. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis, v prípade organizácie ekvivalentný záznam aktivít a úspechov. Návrhy je možné posielať do 30. septembra. Výsledné nominácie budú schvaľovať poslanci Zastupiteľstva BSK.


.
Toto je čítané

Novým generálnym riaditeľom BVS sa stal Ladislav Kizak

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa stal…

20 rokov