Do základných škôl (ZŠ) v okresných mestách Senica a Skalica nastúpilo 3700 žiakov. Do materských škôl (MŠ) ich prišlo viac ako 1300. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnili spomínané mestá.

ilustračné foto

V Senici do základných škôl nastúpilo 2000 žiakov a do materských to bolo 678 predškolákov. “Základnou podmienkou pri nástupe do školy bolo absolvovať tzv. ranný filter v podobe merania teploty bezkontaktným teplomerom. Zároveň museli školáci priniesť vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivá o bezinfekčnosti a takisto zdravotný dotazník s prehlásením o tom, či sa dieťa zúčastnilo v termíne od 17. do 31. augusta hromadného podujatia, alebo či bolo vycestované mimo územia Slovenska,” uviedlo mesto na sociálnej sieti.

Do všetkých elokovaných tried Materskej školy L. Novomestského v Senici nastúpilo 615 predškolákov, ďalších 63 v rámci ZŠ s MŠ Jána Mudrocha. Základné a materské školy dokázali umiestniť všetky deti, ktorých rodičia mali záujem o nástup.

V Skalici nastúpilo späť do vyučovacieho procesu takmer 1700 žiakov základných škôl a 653 detí z materských škôl. “Na ZŠ Vajanského nastúpilo 807 žiakov, na ZŠ Mallého 140 žiakov, na ZŠ Strážnická 589 žiakov, na súkromnú ZŠ Štvorlístok 153 žiakov. Do materskej školy Dr. Clementisa nastúpilo 560 detí a na súkromnú materskú školu Slniečko 93 detí,” informovalo mesto Skalica.

Na prvý stupeň ZŠ to bolo celkom 213 prvákov, z toho 107 na ZŠ Vajanského, 88 na ZŠ Strážnická a 18 na ZŠ Štvorlístok.


.
Toto je čítané

Stredné školy v pôsobnosti Trnavského kraja majú ešte 464 voľných miest

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ponúkajú v druhom…

20 rokov