Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) prehodnocuje zazmluvnenie denného stacionára v Senici. TASR to potvrdil jej hovorca Matej Neumann. O prehodnotenie zamietnutej žiadosti o zazmluvnenie žiada nielen jeho prevádzkovateľ, ale aj Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

ilustračné foto

Stacionár v Senici denne podľa kraja ošetrí 35 pacientov, u ktorých nie je nevyhnutná hospitalizácia. Pacienti však často nemajú financie na hradenie terapie z vlastných zdrojov. “Okresné mesto nemá nemocnicu a pacienti s vážnejšími diagnózami musia často dochádzať do Skalice alebo Myjavy,” informovalo komunikačné oddelenie TTSK. Predseda TTSK Jozef Viskupič sa preto listom obrátil na šéfa VšZP, aby zazmluvnenie stacionára prehodnotil.

Poistenci najväčšej zdravotnej poisťovne môžu aktuálne v Senici využívať zmluvnú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, aktuálne bez denného stacionára. Obe majú rovnakého prevádzkovateľa. Jeho žiadosti o rozšírenie rozsahu zmluvných vzťahov VšZP s  prihliadnutím na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi nateraz podľa Neumanna nevyhovela.

Ako doplnil, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa proti rozhodnutiu odvolal. V súčasnosti splnenie podmienok zazmluvnenia stacionára VšZP opätovne prehodnocuje. “Bola doručená aj žiadosť TTSK o prehodnotenie zamietavého stanoviska k rozšíreniu zmluvných vzťahov. O výsledku posúdenia žiadosti bude samosprávny kraj informovaný,” doplnil Neumann.


.

BM: Ustekana sobota