Výnimočnú príležitosť dať skontrolovať ríny historických budov pamiatkarmi využilo dnes v Skalici viacero ich vlastníkov.

Ilustračné foto: Honzovy cesty

V pamiatkovej zóne mesta sa konal Deň čistenia rín, počas ktorého inšpektori preventívnej údržby pamiatok z Pamiatkového úradu (PÚ) SR čistili strešné žľaby a kontrolovali aj ďalšie časti strešných konštrukcií. Väčšina z nich to už podľa technického koordinátora projektu Pro Monumenta Pavla Ižvolta naozaj potrebovala.

“Deň čistenia rín sme pripravili na propagáciu údržby historických objektov,” povedal Ižvolt pre TASR. Záujemcovia o prehliadku a vyčistenie rín sa mohli vopred prihlásiť prostredníctvom formulára. “Záujem mala knižnica, súkromní vlastníci, farský kostol, hotel Tatra, radnica i Jurkovičov Dom kultúry,” dodal Ižvolt. Niektoré vertikálne zvody na budovách boli podľa zistení inšpektorov také upchaté, akoby neboli čistené od ich osadenia. Popri tom poskytovali inšpektori aj poradenstvo a pripravili pre verejnosť ukážky zlaňovacích techník a vybavenia. Po Skalici sa pamiatkari chystajú podľa Ižvolta aj do Kežmarku, Spišskej Soboty, Levoče i Banskej Štiavnice.

Odbor preventívnej údržby pamiatok pracuje v rámci PÚ od roku 2014. Jeho úlohou je vykonávať prehliadky nehnuteľných kultúrnych pamiatok s cieľom spracovania podrobných diagnostických správ o stave a zároveň aj odstraňovanie ich drobných porúch. Medzi najrozšírenejšie zásahy patrí výmena rozbitých či nahradenie chýbajúcich kusov strešnej krytiny, chýbajúce oplechovania, upchaté dažďové zvody a podobne. Takéto inšpekcie nie sú spoplatňované. Táto funkcia PÚ pribudla vďaka projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, ktorý je podporený európskymi fondmi.


.

INAT Rezanie laserom