Informačný mesačník Naša Senica, ktorý vydáva senická samospráva už viac ako štyri desaťročia, prešiel výraznou zmenou. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

foto senica.sk

Mesačník prišiel s novou grafikou, plnofarebnou tlačou a zvýšil sa aj náklad zo 4500 na 5000 kusov. “Náklad sme upravili na základe požiadaviek z jednotlivých distribučných miest. To všetko s maximálnym ohľadom na ich ekonomickú náročnosť, ktorú sme dokázali pri zachovaní doterajšej periodicity dokonca znížiť. Čo však chceme ponechať, je ich rozmanitý, bohatý a kvalitný obsah, ktorý sa budeme snažiť na ich stránkach prinášať,” uviedla vedúca redaktorka novín Tatiana Moravcová.

Noviny sú rozvážané na takmer tri desiatky odberných miest po celej Senici a jej mestských častiach, kde sú pre občanov k dispozícii zdarma. “Ide o novinové stánky, mestský úrad, dom kultúry, knižnicu a ďalšie inštitúcie, organizácie či predajne. Sme pripravení okruh distribučných partnerov rozšíriť, stačí nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené v tiráži na poslednej strane novín,” doplnila Moravcová.

Noviny Naša Senica sú k dispozícii aj v elektronickej forme na webovom sídle mesta na adrese www.senica.sk.


.

Je ok, ak nie si ok BSK