Malacky si vezmú bezúročnú pôžičku od ministerstva financií na vykrytie výpadku dane z príjmu, ktorý vznikol v dôsledku pandémie. Jej prijatie vo výške 399 141 €  schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Výpadok príjmov od štátu, súvisiaci s koronakrízou, pocítili všetky mestá a obce na Slovensku. Keďže štát vybral menej na daniach z príjmu fyzických osôb, menej financií prerozdelil samosprávam vo forme podielových daní. Samosprávy tak prišli o značnú časť svojich kľúčových príjmov.

Podľa výpočtov Ministerstva financií SR majú Malacky výpadok z podielových daní 399 141 €. Mesto preto využije možnosť bezúročnej pôžičky od štátu na vykrytie tohto výpadku. Štátna pomoc nemá zadefinované presné určenie, kam majú peniaze ísť, preto sa môžu použiť nielen na investície, ale aj na vykrytie nákladov, ktoré samosprávam vznikli počas aktuálneho roka ešte pred schválením pôžičky.

Mesto musí podľa zákona garantovať, že čerpaním štátnej pôžičky neprekročí stanovený limit svojho dlhu 50 %. Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky Malaciek bude dlh mesta aj po čerpaní pôžičky vo výške 32,04 %.

Pôžička sa bude splácať v štyroch ročných splátkach (prvá v roku 2024, posledná v roku 2027). Minister financií Eduard Heger pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda Slovenskej republiky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota