Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovala 17. 01. 2011 odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 46 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Malacky a Bratislava. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľali obecný úrad Veľké Leváre a firma Pharma Group, s. r. o. Veľké Leváre.

Ľ. Kunáková


.

INAT Rezanie laserom