Dobrovoľný hasičský zbor v Malackách má nové vozidlo. Prevzali si ho v prítomnosti primátora Juraja Říhu a prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR Pavla Mikuláška.

foto: L. Balla

„Verejnosť často vníma dobrovoľných hasičov zatienených štátnymi hasičmi. Hoci všetci dobre vieme, ako nezastupiteľné miesto majú dobrovoľní hasiči v systéme požiarnej ochrany. Preto sa aj aktuálne snažíme získať pozemok, aby sme postavili vlastnú, historicky prvú, hasičskú zbrojnicu,“ pripomenul na sociálnej sieti primátor.


.

BM: Ustekana sobota