Mesto Senica zverejnilo výsledky súťaže architektov na obnovu mestského parku, ktorej víťazom sa stala spoločnosť Ateliér 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Vizualizícia parlu v Senici, zdroj: Senica.sk

Do druhého kola súťaže postúpili štyria finalisti. “Prekvapilo ma, ako architekti z iných miest vnímajú park a akými rôznymi spôsobmi by ho vedeli oživiť, aby spĺňal, čo od parku čakáme. Aby bol plný zelene a zároveň obsahoval množstvo zón s prvkami využiteľnými v rámci voľného času pre všetkých,” informoval primátor Senice Martin Džačovský.

“Pri hodnotení bolo najdôležitejšie koncepčné uvažovanie o celom parku, pričom sa kládol dôraz na akceptovanie už existujúcich daností priestoru. Zároveň sme si všímali, ako jednotliví súťažiaci dokázali sfunkčniť park s čo najmenšou ujmou, aby bol pre ľudí zaujímavý,” doplnila členka hodnotiacej poroty a architektka Mária Michalič Kusá.

Zadanie súťaže zahŕňalo revitalizáciu zelene i povrchov a zároveň vytvorenie nových plôch a priestorov, aby sa park stal miestom na oddych a relax, ale aj spoločenským priestorom so zázemím pre verejný život a podujatia. “Tému revitalizácie parku sme otvorili ešte v júni minulého roka, keď sme pozvali občanov na diskusiu o novej podobe. Nestretli sme sa s očakávaným záujmom a snažili sme sa získať názory aj inými spôsobmi. Všetky získané poznatky sme premietli do spracovania zadania architektonickej súťaže,” doplnila Zuzana Gašparová z mestského úradu.

Vizualizícia parlu v Senici, zdroj: Senica.sk

“Jednou z požiadaviek bol priestor na kultúrne i športové vyžitie, ako aj zachovanie funkcie existujúceho detského ihriska. Výrazným prvkom v návrhu je voľnočasový oblúk alebo elipsa, v ktorej sa nachádzajú rôzne ostrovčeky, ako napríklad miesto na opekanie alebo workoutové ihrisko,” uviedla Anna Kvasníková z víťazného ateliéru.


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota