Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom zasadnutí vo štvrtok (5. 11.) podporili zámer mesta založiť mestský sociálny podnik. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Pôjde o tzv. “integračný sociálny podnik”, ktorého cieľom bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. “O zámere založiť sociálny podnik uvažujeme už dlhšie. Sme v kontakte s Koordinačným centrom sociálnej ekonomiky v Trnave i s konateľmi niektorých sociálnych podnikov, ktorých zakladateľom sú samosprávy, aby sme mali informácie z prvej ruky,” uviedol zástupca primátora Filip Lackovič.

Predmet činnosti sociálneho podniku sa bude dotýkať viacerých oblastí. V úvode sa počíta so zamestnaním konateľa spoločnosti, ktorý vzíde z výberového konania, organizačno-administratívneho pracovníka a šiestich zamestnancov. Zamestnanci budú vykonávať napríklad čistiace a upratovacie práce, nepôjde však o verejnoprospešných pracovníkov, ale o ľudí, ktorí majú pre svoje znevýhodnenie problém sa zamestnať.

Sociálny podnik počíta aj s poskytovaním služieb v domácnosti pre občanov v dôchodkovom veku a sociálne odkázaným osobám. Neskôr počíta aj so zriadením prevádzky mestskej kaviarne v oddychovej zóne mestského parku. “Hlavným cieľom nebude zisk podniku, ale spoločenský prospech. Máme záujem pomôcť ľuďom začleniť sa, aby získali zručnosti, rozvíjali osobnostné predpoklady, a tým zvýšili šancu neskôr sa uplatniť na trhu práce,” doplnil viceprimátor.

Služby sociálneho podniku si bude objednávať prevažne mesto, ktoré ho plánuje využiť aj na údržbu materských a základných škôl. Neskôr má podnik uspokojovať objednávky aj od podnikateľských subjektov, alebo si jeho služby budú môcť objednať okolité obce.

Založenie podniku si vyžiada vstupnú investíciu zo strany mesta. Na začiatok samospráva podporí podnik návratnou finančnou výpomocou vo výške 50.000 eur. “Z týchto peňazí bude zakúpené vybavenie potrebné na realizáciu služieb, ako kosačka, asfaltovačka, valník a pod.,” informovala Moravcová.

Registrovaný sociálny podnik môže po určitom čase čerpať nenávratné finančné prostriedky od štátu až do výšky 50 percent vstupných investícií, a tak by sa finančná výpomoc z mesta mala časom vrátiť do rozpočtu. Po administratívnych procesoch by mal sociálny podnik začať fungovať na jar 2021.


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota