Ministerstvo vnútra SR vypísalo výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) v Senici. Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

“V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností a zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu zateplenia obvodového plášťa a strechy jestvujúceho objektu. Súčasťou bude výmena otvorových konštrukcií, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy a výmena svetelných zdrojov,” uvádza sa v opise zákazky.

Realizácia stavebných prác sa bude uskutočňovať počas prevádzky objektu. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 365.381,69 eura bez DPH a predpokladaný čas rekonštrukcie sa odhaduje na päť mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk je do 10. decembra.


.

INAT Rezanie laserom