V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, je sprístupnená výstava fotografií od autora Petra Lančariča Otvorené okamihy. TASR o tom informoval Miroslav Koprla.

foto Welin Nagyova

Vybrané fotografie pochádzajú zo samostatných cyklov Schody na rohu ulice, Zhasni, Ešte niečo alebo všetko a Ticho. “Doposiaľ súvislý sled udalostí je teraz narušený, jednotlivé scény sú vyňaté z linky a spolu tak vytvárajú nové kontexty,” uviedla kurátorka výstavy Eva Jonisová.

Ako doplnila, z výtvarnej tvorby autora môžeme vycítiť, že fotografia je pre neho veľmi potrebnou k životu. “Jeho fotografie sú extraktom sebareflexií v intímnom denníkovom zaznamenávaní života. Poetika obrazu sa mu stala hlavným nástrojom bádania,” doplnila kurátorka.

Výstavu fotografií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska bude výstava prístupná do 4. decembra v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 h. Katalóg k výstave je prístupný v on-line podobe na webových stránkach www.osveta-senica.sk.


.

Lapková patrola