V septembri tohto roka trnavská župa ako prvá spustila službu domáceho tiesňového volania. Bezplatne ju už využíva 24 klientov, pričom po najbližšom víkende to bude 40. V priebehu budúceho roka by mala pribudnúť stovka ďalších.

Cieľovou skupinou sú osamelí seniori, fyzicky zdravotne znevýhodnení a čakatelia na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Kraj ich identifikuje zväčša v spolupráci s obcami a mestami na svojom území a následne oslovuje s ponukou začať využívať službu.

Trnavský župan Jozef Viskupič uviedol, že „spustenie služby je prínosom pre samotných klientov, ako aj pre samosprávy. Kľúčové je, že sa aj touto formou snažíme odbúrať izoláciu osamelo žijúcich, ktorú pandémia ochorenia Covid-19 ešte znásobila. Vďaka prepojeniu s okolitým svetom zvyšujeme ich pocit bezpečia a podporujeme ich samostatné fungovanie v domácom prostredí. Zároveň ponúkame riešenie aj pre mnohých čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb.“

Župa realizuje projekt v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky, ktorá službu prevádzkuje ako registrovaný sociálny podnik. Jej generálna sekretárka Renáta Penazzi osvetlila, že „klienti aktivujú tiesňové volanie stlačením SOS gombíka, ktorý je ľahko prenosný a vodotesný. Vyškolenému personálu dispečingu sa tak dovolajú nepretržito v akejkoľvek núdzovej situácií. Ten vyhodnotí situáciu, určí ďalší postup a v prípade potreby zabezpečí pomoc, prípadne telefonickú konzultáciu s lekárom. Navyše, po vzájomnej dohode, môže byť klient kontaktovaný aj z iniciatívy dispečingu na pravidelnej báze.“

Pre klientov je využívanie služby úplne bezplatné. Zakúpený hardvér je majetkom župy, pričom je poskytovaný klientom na základe zmluvy. Okrem SOS gombíka ho tvorí základňa umiestnená v centrálnej časti bytu alebo domu, ktorá obsahuje citlivý mikrofón, reproduktor, SIM kartu a externú batériu pre prípad dočasného výpadku dodávok elektrickej energie. Župa hradí aj náklady spojené s inštaláciou základne v domácnosti klienta, ako aj služby non-stop dispečingu a nepretržitej možnosti konzultácie s lekárom.


.
Toto je čítané

Senické kultúrne leto sa začne hudobnými štvrtkami, uzavrie ho senobranie

Senické kultúrne leto otvorí vo štvrtok vystúpenie miestnej pop-rockovej kapely. Ponuku kultúrnych,…

BM Záhada Vedy