Deti v Materskej škole v Kútoch môžu objavovať tajomstvá prírody na školskom dvore a na prechádzkach v okolí ako skutoční malí bádatelia. Vďaka zamestnaneckému projektu Nadácie Volkswagen Slovakia získala materská škola približne stovku jedinečných nových pomôcok v celkovej hodnote 1 000 eur.

Vzťah k prírode je potrebné budovať od útleho detstva. Deti si ho dokážu osvojiť veľmi rýchlo hravou formou a experimentovaním, spoznávaním prírody a zákonitostí na vlastnej koži, v čom im veľmi pomôžu práve nové pomôcky, ktorými je od jesene vybavená Materská škola v Kútoch. Do tried pribudli nové mikroskopy, ďalekohľady, lupy, nádobky, boxy a observatórium na pozorovanie hmyzu, ale aj detské „vysávače“ na hmyz, ktoré neublížia ani muške, bzučiace štúdio, simulátor kolobehu vody v prírode, lisy na kvety, karty a modely so životnými cyklami živočíchov či identifikačné kruhy na rozpoznávanie rastlín a živočíchov a ďalšie pomôcky.

„Vďaka dostatočnému počtu pomôcok, ktoré sme si mohli zakúpiť vďaka zamestnaneckému projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, môžeme realizovať náučné akcie v prírode i triedach. Deti tak získavajú prvé poznatky a návody, ako spoznávať prírodu. Za podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia sme veľmi vďační a vážime si, že sa uskutočnila aj napriek náročným časom,“ uviedla riaditeľka MŠ v Kútoch PaedDr. Eva Turkovičová.

Ako prví si nové pomôcky už stihli vyskúšať predškoláci. Cieľom podporeného projektu je prebudiť vzťah detí k prírode už v rannom predškolskom veku, aby sa ochrana prírody stala ich v živote absolútnou samozrejmosťou. „Deti pri kontakte s nejakým živočíchom reagovali sprvu bojazlivo, báli sa pozrieť zblízka. Prvotnou reakciou po objavení chrobáčika bolo napríklad zašliapnuť ho. No vďaka pozorovacím nádobkám a lupám sa osmelili, počítali nohy, pozorovali tykadlá, zaujímali sa, či sa nezadusí, hľadali v poznávacích kartách, na ktorého živočícha sa podobá. Dávali mu meno. Najväčšiu radosť mali pri vypustení chrobáčika naspäť do prírody. Želali si, aby ich prišiel opäť navštíviť,“ ilustruje riaditeľka MŠ v Kútoch PaedDr. Eva Turkovičová na konkrétnom príklade obrovský prínos projektu, ako dokáže už prvé pozorovanie prírody s novými pomôckami zmeniť vzťah detí k prírode. Ako dodala, prvá akcia realizovaná v prírode prispela k tomu, že uvedenú skúsenosť budú môcť vďaka zakúpeným pomôckam dlhodobo aplikovať v ďalšom vzdelávaní.


.
Toto je čítané

Cez víkend bude opäť uzatvorený tunel Sitina

Bratislavská polícia pripomína vodičom dopravné obmedzenia v tuneli Sitina, ktorý bude počas…

BM: Ustekana sobota