Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré je naplánované na štvrtok (10. 12.), sa napokon uskutoční formou videokonferencie bez účasti verejnosti. Informoval o tom primátor mesta Martin Džačovský.

foto Senica.sk

Pôvodne sa zasadnutie malo uskutočniť v zrekonštruovaných priestoroch mestského múzea. “Rozhodnutie vyplýva z dôvodov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR. Z rokovania MsZ bude vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle mesta do 48 hodín po ukončení rokovania, a následne aj zápisnica,” informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

V programe zasadnutia je medzi inými bodmi informácia o zmene tohtoročného a návrh budúcoročného rozpočtu, akčný plán mesta, ako aj zmena v orgánoch mestskej spoločnosti RSMS či návrh dodatku k štatútu neziskovej organizácie Poliklinika Senica.

V rámci protiepidemiologických opatrení nebude možný ani vstup do budovy mestského úradu od 9. do 14. decembra. “Odporúčame obyvateľom vybavovanie neodkladných záležitostí prostredníctvom emailov a telefónov. Parkovacie karty je možné zakúpiť si v informačnej kancelárii Infosen na Námestí oslobodenia,” doplnila hovorkyňa mesta.


.
Toto je čítané

Záhorská knižnica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského

Záhorská knižnica Senica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2024. Celoslovenská…

20 rokov