V meste Senica v tomto roku ukončili rekonštrukciu budovy Letohrádku, ktorého zaužívaným názvom bola Sokolovňa. Po dokončení v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky vzniklo Múzeum Senica.

foto Senica.sk

Múzeum je rozdelené na niekoľko tematických častí. “Prvá časť je venovaná histórii budovy a rodu Vagyonovcov, ktorí túto stavbu postavili. Druhou expozíciou je archeologická časť mesta. Samostatný ucelený priestor je venovaný Českej ceste, čo bola obchodná trasa, ktorá prechádzala mestom,” predstavil najdôležitejšie tematické celky múzea kurátor Tomáš Motus.

Senica leží už od praveku na križovatke obchodných ciest. “Zo severu na juh viedla popri rieke Morava ‘Jantárová cesta’ a zo západu na východ to bola práve ‘Česká cesta’. Vďaka významnej polohe na križovatke obchodných ciest môžeme v meste archeologicky doložiť osídlenie počas všetkých období ľudskej histórie,” uviedol pre TASR Motus.

Výraznou časťou archeologickej časti múzea sú tri hroby, ktoré boli objavené počas archeologického výskumu v mestskej časti Párovce, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2015 až 2019. Archeológovia počas výskumu odkryli 48 hrobov pripisovaných únětickej kultúre z rokov 2300 až 1600 pred naším letopočtom. Kultúra je pomenovaná po lokalite Únětice, ktorá sa nachádza pri Prahe.

“Jedným je hrob ‘Rodina’, v ktorom bolo pochovaných päť kostier. Išlo o ženu, ktorá svojou rukou objíma batoľa. Zároveň s ňou boli pochované ďalšie staršie deti. Druhým je hrob ‘Milenci’, v ktorom bol pochovaný objímajúci sa pár muža a ženy. Tretím je hrob bojovníka, ktorý archeológovia nazvali ‘Conan’. Podľa stavu kostry išlo o muža vo veku okolo 30 rokov. Dôkazom významného postavenia tohto muža je výbava, ktorá bola súčasťou jeho kroja. Bol pochovaný s bronzovou sekerkou, dýkou, zdobili ho náušnice z bronzového drôtu a šperky z ulít. Hrob obsahoval aj štyri kusy hrotov kamenných šípov a dve keramické nádoby,” prezradil Motus.

Jednou zo zaujímavostí múzea je maketa centra mesta z prelomu 19. a 20. storočia, ktorú odborníci pripravovali päť rokov. S myšlienkou vytvoriť 3D maketu historického centra prišli historici Ján Peter a Vladimír Petrovič. Aby bola čo najvernejšia, museli vyhľadať a preskúmať historické mapy, plány a fotodokumentáciu. Následne oslovili amatérskeho modelára Jozefa Kuruca.

“Žiadnu z budov, ktoré sú na makete zobrazené, sme nerobili podľa projektov, keďže tie neexistujú. Prácne sme zdokumentovali z fotografií a pohľadníc ich rozmery. Prepočítavali sme ich a maketa je v mierke 1:100. Je zaujímavá aj z toho hľadiska, že z budov, ktoré sú na makete, ich už v súčasnosti stojí minimum,” informoval o makete ešte pred inštalovaním v múzeu Petrovič.

Zaujímavosťou múzea sú krátke heslovité nápisy po stenách, ktoré majú humorný podtón, ale ukazujú i temnejšie obdobia Senice, akým bola aj druhá svetová vojna.

Snahou mesta bolo vytvoriť modernú expozíciu so všetkými technologickými vymoženosťami, ktorá svojou interaktívnosťou zaujme všetky generácie, no najmä mladých ľudí. “Ide o kontaktné múzeum, kde návštevník nie je len pasívnym poslucháčom, ale do získavania informácií je priamo vtiahnutý. Informácie o expozíciách získava aj dotykom, niektoré z exponátov si pomocou pohybu svojich rúk prezerá zväčšené vo virtuálnom priestore, volí si typ informácií, ktoré chce získať,” prezradila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Záujemcovia o návštevu múzea sa môžu obrátiť na kurátora a dohodnúť si osobnú prehliadku. “Predbežne je možné sa objednávať prostredníctvom emailu muzeum@senica.sk. V súčasnosti platia obmedzenia, že jedna skupina vrátane kurátora nemôže mať viac ako šesť ľudí,” informoval kurátor múzea.


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

20 rokov