Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Ilustračné foto 123rf.com

→ Dokážeme motivovať ľudí pri triedení odpadov? Miriam (Gbely)        

 Z vytriedeného odpadu je možnosť vyrobiť nové produkty. Ich výroba je veľakrát lacnejšia a ohľaduplnejšia k ekológii, keďže nie je potrebné opätovne ťažiť suroviny ako kovy, drevo alebo ropu na výrobu plastov. 

 

Do praxe sa to potom premietne nasledovne:

↑ 670 vyzbieraných plechoviek = 1 bicykel,

↑ 30 PET fliaš = 1 fleecová bunda,

↑ 150 PET fliaš = 1 koberec,   

↑ starý papier a lepenka = nový papier a hygienické potreby,

↑ zrecyklované zmesové plasty = plastové profily (večné drevo), 

↑ zrecyklované pneumatiky = povrchy na detské ihriská. 

 

Fakty:

↓ V SR pripadá na občana približne 25 kg vyseparovaného odpadu, kým v ČR až 40 kg.

↓ V hodnotení krajín podľa množstva zrecyklovaného odpadu sa nachádzame na predposlednom mieste v EÚ. Každý Slovák vyprodukuje približne 322 kg ročne, avšak zrecykluje sa približne iba 13%.

↓ Z celkového množstva odpadov podľa váhy necelých 20% tvorí stavebný odpad.

↓ V lekárňach sa vyzbiera cca 100 000 kg starých liekov, pričom sa predpokladá, že ďalších 200 000 až 500 000 kg skončí na skládke, kde kontaminujú vody a pôdy. 

Touto cestou by som veľmi rád chcel ľudí motivovať mobilnou aplikáciou  Green Daily. Táto aplikácia informuje užívateľa ako triediť odpady v jeho meste alebo okolí. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je v SR jednotný, aplikácia ho nasmeruje, do akej farby kontajnera patrí v jeho meste napr. nápojový kartón. Okrem iného mu ponúka možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. žiarovky, pneumatiky alebo stavebný odpad.

 

Okrem triedenia odpadov aplikácia ponúka kde najbližšie:

opraviť bicykel,
nakúpiť z druhej ruky,
opraviť obuv,
opraviť odev,
opraviť elektroniku,
nakúpiť bez obalov.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

INAT Rezanie laserom