Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici na svojom zasadnutí v pondelok 14. decembra schválili rozpočet na rok 2021. Hospodárenie mesta a rozpočtových organizácií počíta s prebytkom v hospodárení vo výške 519.205 eur.

Foto: Facebook Anna Mierna

Príjmy mesta počítajú so sumou 19,265 milióna eur. Celkové navrhované príjmy na rok 2021 predstavujú zníženie príjmov oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu o 860.040 eur. Hlavnými príjmami sú bežné príjmy vo výške 17,571 milióna eur.

V kapitálových sa počíta so sumou 794.000 eur a príjmy z finančných operácií sú naplánované vo výške 900.000 eur. “V oblasti príjmov kapitálového rozpočtu je navrhované zníženie v roku 2021 o 651.083 eur, pričom hlavnú položku zníženia predstavujú príjmy z predaja pozemkov,” informuje mesto.

Výdavky sú v celkovej výške 18,746 milióna eur. Na bežné výdavky sa počíta s výškou 16,306 milióna eur, výdavky na finančné operácie tvoria takmer dva milióny a najnižšie sú plánované kapitálové výdavky, s ktorými sa v mestskom rozpočte počíta so sumou 449.300 eur.


.
Toto je čítané

Prvý slovenský kozmonaut a čestný občan Malaciek Ivan Bella oslavuje 60. narodeniny

Slovensko sa vďaka Ivanovi Bellovi stalo v poradí 30. krajinou, ktorá mala…

20 rokov