Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. novembra) trnavská župa tradične udeľuje žiakom stredných škôl vo svojej pôsobnosti štipendiá za mimoriadne výsledky v športových a vedomostných súťažiach.

Tento rok získalo jednorazové štipendium vo výške 500 eur celkovo 19 žiakov. Z nich 10 za úspechy v oblasti športu a 9 za výsledky vo vedomostných súťažiach.

„Nesmierne ma teší, že mnohí zo žiakov nevzdali svoju účasť na súťažiach a olympiádach. V mimoriadne náročnom roku poznačenom pandémiou išli za svojimi snami. Župným štipendiom 500 eur odmeníme tento rok 19 žiakov. Som presvedčený, že to bude pre nich motiváciu k ďalšej úspešnej reprezentácii svojich stredných škôl a župy ako takej,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy poslali tento rok celkovo
37 návrhov na ocenenie športových a 21 vedomostných úspechov. Z predložených návrhov následne odborná komisia pre posudzovanie žiadostí na poskytnutie štipendia vybrala a navrhla žiakov predsedovi Trnavského samosprávneho kraja na schválenie.


.
Toto je čítané

SHMÚ: Teploty na Záhorí môžu v stredu dosahovať až 34°C

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu (19.6.) od 13:00 do 19:00…

20 rokov