Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR) 14. decembra 2020 schválilo rozpočet a plán aktivít na rok 2021. Napriek koronakríze by mala domácich i zahraničných turistov prilákať do Trnavského kraja aj nová vizuálna identita organizácie.

Prostriedky tradične určené na propagáciu kraja na veľtrhoch cestovného ruchu budú presmerované do rozvoja turistickej infraštruktúry vrátane značiek upriamujúcich pozornosť vodičov na turistické ciele.

„Napriek pandémií očakávame, že impulz pre cestovný ruch v našom kraji prinesie plnohodnotná činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu. Pozorne sledujeme vývoj pandemickej situácie a adaptujeme sa podobne ako v iných oblastiach pôsobenia župy. Počas tohto roka sme zapracovali na vylepšení brandigu. V tom budúcom sa zameriame najmä na zlepšovanie turistickej a cyklistickej infraštruktúry, na čo sme vyčlenili 160 tisíc eur. Na atraktívne lokality upozorníme vodičov prostredníctvom hnedých tabúľ pri cestách I. a II. triedy. Zameriame sa aj na intenzívnejšie sieťovanie turistických informačných kancelárií. Ak nám to pandemická situácia dovolí, tak domácim a zahraničným novinárom ponúkneme infocesty a kraj odprezentujeme na rôznych akciách,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

KOCR má na rok 2021 naplánované výdavky vo výške skoro 660 tis. € a budú smerovať na podporu podujatí a aktivít v trnavskej župe, či na propagáciu kraja ako destinácie cestovného ruchu. Hlavnými zdrojmi príjmu organizácie sú členské príspevky od Trnavského samosprávneho kraja a troch oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) – OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism a OOCR Žitný Ostrov. Po prvýkrát je súčasťou rozpočtu aj dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan, doplnil, že „na budúci rok pripravíme koncepciu rozvoja destinácie nášho kraja do roku 2026. Časť aktivít a propagácie zrealizujeme v online priestore. Premiérovo podporíme aj miestny kultúrny a kreatívny priemysel. Čoskoro napríklad vyhlásime súťaž na vytvorenie návrhov risografík.“

V tomto roku KOCR pripravila, mimo iného, marketingové kampane Dovolenka v Trnavskom kraji, Cestovateľské  kino  (ne)poznaný  kraj alebo Spoznaj  svojho vinára. Boli  tvorené  kvalitným obsahom so zaujímavými informáciami  o  kraji,  propagáciou  atraktivít,  tipmi  na  výlety  alebo súťažami. V rámci podpory jeho systematického rozvoja KOCR vytvára balíčky sieťujúce jednotlivé regióny Trnavského kraja. Úspešná bola aj letná kampaň v rádiách a printových médiách na Slovensku a prihraničnom Juhomoravskom kraji a župe Győr-Moson-Sopron.

Od vzniku KOCR v januári 2019 je jej úlohou podpora cestovného ruchu a propagácie kraja, s ktorou súvisí aj podporu malých a stredných podnikateľov a ich jedinečných regionálnych produktov či služieb.


.
Toto je čítané

Letnú filmovú školu otvorí svetová premiéra filmu Šimona Holého Hello, Welcome

50. Letnú filmovú školu v Uherskom Hradišti otvorí svetová premiéra komédie Šimona…

20 rokov