Mesto Skalica ako zriaďovateľ materskej školy a základných škôl po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Senica a na základe aktuálnych pokynov rezortného ministerstva školstva od pondelka (11.1.) spúšta prevádzku materskej školy a školských klubo pre deti. Informuje o tom na svojom Facebookovom profile.

Ilustračné foto: 123rf.com
V pondelok (11.1.) pristupuje mesto Skalica k spusteniu prevádzky všetkých elokovaných pracovísk Materskej školy Skalica, a takisto k otvoreniu školských klubov detí na základných školách Vajanského 2 a Strážnická 1, ktoré budú v prevádzke od 6:30 do 16:00.
Otvorenie školských zariadení je však podmienené:
  • záujmom rodičov
  • zároveň budú fungovať len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, polícia…)
  • pre deti rodičov a zákonných zástupcov, ktorých povaha povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu a preukážu sa potvrdením o nutnosti prítomnosti na pracovisku od svojho zamestnávateľa (potvrdením by sa mali preukázať obaja rodičia).
Mesto Skalica žiada a prosí rodičov o dodržiavanie pokynu a umiestnenia svojho dieťaťa do materskej školy alebo školského klubu detí len v tom prípade, ak skutočne patria do vyššie uvádzanej skupiny pracujúcich. Rodičia, ktorí spĺňajú kritériá sa môžu obratom prihlásiť vedeniu škôl.
Od pondelka 11. januára sa žiaci na prvom aj druhom stupni základných škôl kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii na Slovensku vzdelávajú dištančne z domu.
V prípade otázok odporúčame kontaktovať vedenia jednotlivých základných škôl a materskej školy.” dodáva mesto na svojom Facebookovom profile.

.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota