Stovky ochranných štítov, okuliarov, dezinfekcie, tisícky oblekov, respirátorov, či jednorazových masiek. To všetko sú osobné ochranné pracovné pomôcky určené najmä pre zariadenia sociálnych služieb. Bratislavskému samosprávnemu kraju ich poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré takto pomáha všetkým zariadeniam sociálnych služieb na Slovensku.

Ochrana klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb je kľúčová, pretože ide o rizikovú skupinu obyvateľov. Preto som veľmi vďačný za každú jednu pomoc. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k lepšiemu zvládnutiu situácie vo forme ochranných pomôcok, hygienických potrieb, výživových doplnkov ale aj darčekov. Našim klientom urobili veľkú radosť, obzvlášť počas vianočných sviatkov,” uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Osobitne župan poďakoval ministrovi Milanovi Krajniakovi a jeho tímu. Z rezortu práce dorazilo v posledných týždňoch veľké množstvo osobných ochranných pomôcok. Podľa predsedu BSK to pomôže pripraviť na očkovanie župné zariadenia, ale tiež ochráni to pred možným šírením nákazy najmä zamestnancov zariadení, ktorí sú v tomto ťažkom období pandémie prítomní na pracovisku a sú vystavení zvýšenému riziku.„Vykonávajú prácu v priamom kontakte s klientmi, aby tak chránili nielen svoje zdravie, zdravie svojich kolegov, ale aj zdravie tých najzraniteľnejších. Zároveň musím vyzdvihnúť nasadenie a prácu ľudí na úrade, ktorí počas sviatkov pomôcky triedili, aby sa čím skôr dostali tam, kam majú,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj dostal od ministerstva práce 500 ochranných štítov, 500 ochranných okuliarov, 35 tisíc ochranných oblekov, 13 500 respirátorov FFP2, 500 tisíc jednorazových chirurgických masiek a 300 kusov širokospektrálnej dezinfekcie.

Doručené ochranné pomôcky župa prerozdelila a kontaktovala jednotlivé zariadenia sociálnych služieb. Tí si ich preberajú v týchto dňoch. Určené sú tak pre verejných, ako aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota