Bratislavský samosprávny kraj (BSK) oslovil poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti s výzvou, aby boli viac ako inokedy nápomocní pri zvládaní nepriaznivej pandemickej situácie.

Ich súčinnosť a funkčná ambulantná sieť sú dôležité na to, aby  sme pomohli nemocniciam v kraji a predišlo sa ich zahlteniu. Pomôžeme tak zmierniť tak dôsledky pandémie na zdraví a životoch ľudí, pacientov, lekárov, ich rodín, kolegov, priateľov a známych,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Lekár BSK Tomáš Szalay sa so zástupcami ambulantných lekárov dohodol na tom, že budú poskytovať zdravotnú starostlivosť v maximálnom rozsahu. Okrem klasických ordinačných hodín majú byť dostupní aj prostredníctvom telekonzultácií.

Veľkou pomocou bude aj poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti suspektným a covid-pozitívnym pacientom, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu. Samozrejme za dodržaní všetkých bezpečnostných a protiepidemiologických opatrení tak, aby nemuseli byť posielaní do preťažených nemocníc. Tí budú zároveň počas domácej karantény monitorovaní, čo pomôže včas zachytiť varovné príznaky zhoršovania ich zdravotného stavu,“ ozrejmil Szalay.

Nakoľko väčšina špecializovaných ambulancií v Univerzitnej nemocnice Bratislava momentálne neposkytuje inú starostlivosť, BSK apeloval na lekárov-špecialistov, aby v prípadoch, ktoré neznesú dlhší odklad, prijímali takýchto, ale aj nových pacientov do svojej starostlivosti. Zároveň, aby kooperovali so všeobecnými lekármi vo svojom regióne.

BSK komunikuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a je nápomocný v prípade zabezpečenia antigénových testov, rúšok a respirátorov FFP2, či pri využívaní mobilného odberového miesta, ktoré župa zriaďuje na svojom parkovisku.

Pomôckou pre pacientov v aktuálnej náročnej situácii môže byť aj stránka e-VUC.sk.

Pozrieť si môžete aj ordinačné hodiny, či k akému lekárovi patríte podľa svojho bydliska. Užitočné sú aj informácie o najbližšej otvorenej lekárni, ambulantných pohotovostiach, či mobilných odberových miestach,“ dodal Szalay.


.

BM: Festival Záhrad