Záhorské múzeum v Skalici vstupuje do 30. ročníka vydávania časopisu Záhorie, ktorý vychádza ako dvojmesačník na 32 farebných stranách. Informovalo o tom Záhorské múzeum na webovej stránke.

foto zahorskemuzeum.sk

Časopis prináša príspevky o dejinách a tradíciách, ale aj kultúre a prírode záhorského regiónu. Doposiaľ vyšlo 172 čísiel na viac ako 5600 stranách. “Za 30 rokov prišlo ku generačným posunom, zároveň však udržujeme kontakty s prispievateľmi, podporovateľmi a odberateľmi, z ktorých mnohí časopis odoberajú od jeho vzniku a radi vítame nových,” uviedlo múzeum.

Na jeho tvorbe sa podieľalo viac ako 200 prispievateľov a fotografov. Smerovaný je záujemcom o poznanie Záhoria, záhorským rodákom žijúcim mimo regiónu, bádateľom, študentom všetkých stupňov, pre kultúrne inštitúcie, školy či samosprávu.

Počet odberateľov sa pohybuje okolo 750 zo Slovenska aj zahraničia. “Časopis získal niekoľko ocenení. Naposledy Cenu časopisu Pamiatky a múzeá 2016 či Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 2015. Je súčasťou každodenného pracovného života kolektívu múzea a jeho prostredníctvom získal pomoc pri výskumnej a akvizičnej činnosti. Časopisom sa už tri desaťročia snažíme prispievať k posilňovaniu regionálnej identity a hrdosti na región,” informuje múzeum.


.

INAT Rezanie laserom