Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, ktorá je od decembra 2020 členom skupiny AGEL, aktuálne poskytuje starostlivosť 26 covid pozitívnym pacientom. Napriek obrovskej snahe zdravotníkov, vzhľadom na veľmi ťažký priebeh koronavírusu, tu v priebehu januára zaznamenali celkovo 40 úmrtí pacientov na covid-19. Nemocnica zatiaľ pandemickú situáciu zvláda a poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť aj necovidovým pacientom.

Foto: Eduard Timko, nspskalica.sk

“K dnešnému dňu evidujeme v našej nemocnici 26 pacientov s koronavírusom, z toho dvaja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, suspektných pacientov v tejto chvíli nemáme,“ uviedol námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Daniel Vidovič. Zo zamestnancov nemocnice je kvôli pozitivite na koronavírus na PN 25 zamestnancov.

Koronavírus sa aktuálne najpodstatnejšou mierou podieľa na úmrtiach v nemocnici, a to až 65% oproti októbru, kedy bol podiel celkových úmrtí pacientov s koronavírusom len 16%. V nemocnici stále platia prísne protiepidemiologické opatrenia, zákaz návštev pacientov platí bez výnimky na všetkých oddeleniach. Prítomnosť otca pri pôrode sa nevylučuje pri dodržaní stanovaných podmienok. Prístup na pôrodnú sálu je umožnený len negatívne otestovaným otcom, ktorí sú patrične chránení ochrannými prostriedkami.

Skalická nemocnica je aj oficiálnym vakcinačným centrom, kde sa v zmysle platnej legislatívy môžu prihlasovať záujemcovia o očkovanie proti koronavírusu ak spadajú do jednej z týchto skupín:

  • Zdravotnícky pracovník
  • Študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom
  • Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici
  • Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)
  • Terénny sociálny pracovník
  • Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
  • Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom
  • Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou
  • Osoba 85+
  • Osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

 

Informácie poskytla hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.

Lapková patrola