Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom stredajšom online rokovaní schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva.

VZN zahŕňa použitie finančných prostriedkov na motiváciu všeobecných lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, ktorý dlhodobo zaznamenáva ich nedostatok.

ilustračné foto

Podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča má krajská samospráva záujem takto zvýšiť motiváciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zamestnávať lekárov, ktorí sa pripravujú na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo a následne budú poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom v TTSK. Tiež chce motivovať študentov medicíny, aby sa špecializovali na odbor všeobecné lekárstvo a lekárov pripravujúcich sa na atestáciu, aby po získaní atestácie poskytovali zdravotnú starostlivosť na území kraja.

TTSK bude poskytovať jednorazový príspevok pre školiace pracovisko v maximálnej výške 5000 eur, môže poskytnúť príspevok k mzde lekára pripravujúceho sa na atestáciu všeobecného lekárstva v maximálnej výške 8400 eur za kalendárny rok, čo je 700 eur za mesiac. Tiež je pripravený poskytnúť jednorazový náborový príspevok pre lekára špecialistu po prevzatí ambulancie v maximálnej výške 5000 eur a jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie všeobecného lekárstva na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15.000 eur. Na vybavenie novej ambulancie všeobecného lekárstva môže lekár získať jednorazový príspevok v maximálnej výške 20.000 eur.

“Na rok 2021 máme na tento účel sumu 400.000 eur,” doplnil Viskupič. Výzva bude podľa jeho slov otvorená celoročne a konkrétne podmienky budú vo výzve, ktoré TTSK pripravuje.


.

BM: Ustekana sobota