Mesto Skalica otvorilo materské a základné školy pre prvý stupeň za prísnych epidemiologických odporúčaní. V susediacom okresnom meste Senica rozhodli o pokračovaní dištančného vyučovania. Informovali o tom samosprávy.

ilustračné foto

“Evidujeme mimoriadne veľký záujem rodičov o umiestnenie detí do školských zariadení. Dbáme na to, aby otvorenie škôl bolo bezpečné, preto budeme situáciu priebežne monitorovať a vyhodnocovať prípadné ďalšie kroky,” uviedla primátorka mesta Skalica Anna Mierna. Materské školy (MŠ) zaznamenali záujem 384 rodičov detí. Základná škola (ZŠ) na Vajanského ulici eviduje podľa primátorky 334 a ZŠ na Strážnickej 298 detí. Jedálne sú v prevádzke na oboch školách. Základná umelecká škola eviduje záujem u 121 detí, ktoré budú postupne prichádzať v priebehu týždňa.

Počas víkendu bolo v Skalici celkovo otestovaných 2858 ľudí, z ktorých boli štyria pozitívni. Odbery robili na troch miestach, dve boli vyčlenené pre rodičov a učiteľov s možnosťou online rezervácie. “Pre veľký záujem mesto ponechá jedno odberné miesto v kine k dispozícii aj pre ďalších záujemcov. Verejnosť bude môcť využiť odberné miesto predbežne do stredy, pred testovaním sa odporúča využiť online rezervačný systém,“ doplnila primátorka.

Krízový štáb okresu Senica odporučil neotvoriť školy a školské zariadenia v okrese do 16. februára na základe zhoršujúcej sa epidemiologckej situácie a tiež výsledkov víkendového testovania. “Mesto Senica ako zriaďovateľ škôl rešpektuje toto odporúčanie. V činnosti ako doteraz pokračujú školské kluby detí a MŠ pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice,” informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Počas víkendu bolo v Senici na testovaní na piatich odberných miestach zriadených samosprávou spolu 5583 ľudí, miera pozitivity bola 0,73 percenta.


.

BM: Ustekana sobota