Na Autobusovej stanici v Senici začal súkromný investor demoláciu predajných stánkov. Na ich mieste má vzniknúť priestor pre cestujúcu verejnosť, ktorý by motivoval ľudí k využívaniu verejnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

foto FB Senica

Koncom januára si na Spoločnom stavebnom úrade v Senici prevzal vlastník autobusovej stanice, ktorým je spoločnosť SAD Projektová 1, rozhodnutie o odstránení stavby takmer na polovicu stánkov. “V priebehu minulého roka spoločnosť rokovala s majiteľmi stánkov. Doteraz sa im podarilo vysporiadať šesticu stánkov, pri ktorých následne požiadali o búracie povolenie,” uviedla Moravcová.

Zástupcovia vlastníka pokračujú v rokovaniach aj s ostatnými majiteľmi stánkov o možnosti odkúpenia. Prioritným zámerom spoločnosti je vyrovnať všetky stánky a následne ich asanovať. “Stánky v našom vlastníctve chceme zlikvidovať do 31. marca v zmysle rozhodnutia stavebného úradu mesta Senica,” uviedol zástupca spoločnosti Peter Košút.

“S novým vlastníkom od začiatku intenzívne komunikujeme, pričom sme neustále zdôrazňovali požiadavku na úpravu a skultúrnenie tohto priestoru. Oceňujem, že sme sa stretli s pochopením a že sa postupne plnia džentlmenské dohody,” doplnil primátor Senice Martin Džačovský.

V súčasnosti sa v niektorých stánkoch podávajú hlavne alkoholické nápoje, čím dochádza k znečisťovaniu celého areálu a k sústredeniu osôb, ktoré poškodzujú a znehodnocujú okolie aj majetok autobusovej stanice. “Väčšina stánkov je už niekoľko rokov zatvorená, sú v dezolátnom stave, špatia celé okolie a sústreďujú sa v ich okolí asociáli, nehovoriac o voľne pohodených odpadkoch v celom priestore autobusovej stanice,” doplnila hovorkyňa mesta.

“Zámerom spoločnosti je zveľaďovať autobusovú stanicu. Máme pripravené viaceré investičné zámery, ktorých realizácia je do značnej miery naviazaná na vyriešenie problému so stánkami. Pracujeme na niekoľkých investíciách a veríme, že niektoré z nich budeme môcť tento rok verejnosti predstaviť. Investície však závisia jednak od vyriešenia problému so stánkami a ich majiteľmi, ako aj od realizácie rekonštrukcie križovatky na Hurbanovej ulici,” doplnil Košút.


.

BM: Ustekana sobota