Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

ilustračne foto

→ Moji rodičia majú podozrenie, že sused vypúšťa splaškové vody zo septiku priamo na svoj pozemok k plotu, ktorý majú na hranici pozemku mojich rodičov. Je možné urobiť rozbor pôdy, ktorým by sa dalo zistiť/preukázať, že vypúšťanie splaškových vôd je realita?  Ak áno, ako by sme mali postupovať alebo na aký subjekt sa obrátiť v tejto veci? Martina (Jablonové)                                    

Na začiatku musím priznať, že aj keď táto téma súvisí so životným prostredím, je skorej problematikou pre právnika. Preto by som sa nechcel príliš zahrávať s legislatívou. To však neznamená, že sa od tejto témy dištancujem. Naopak, pokúsim sa vyjadriť svoj postoj a podľa svojich vedomostí Vám v tejto veci najlepšie poradiť.

„Susedské prípady“ medzi Vašimi rodičmi a susedom sú aktuálne ako uvádzate založené zatiaľ len na podozrení, nie však na nejakom jednoznačnom dôkaze.

V takomto štádiu nám teda vznikajú dve roviny: 1. Vaše podozrenie sa v konečnom dôsledku nepotvrdí alebo 2. Vaše podozrenie sa overí príslušným dôkazom.

Budem sa prednostne venovať tomu, že Vaše podozrenie sa ukáže ako opodstatnené. Najlepšie by v tejto veci bolo pre Vás, ak by sa Vaši rodičia so susedom nejaký rozumným spôsobom dohodli. Nepredpokladám však, že by to bolo také jednoduché.

Preto by ste mohla ďalej konať nasledovným spôsobom:

  • informujte o tom Váš obecný úrad, ktorý je povinný zaoberať sa takýmto podnetom;
  • podobne sa s touto informáciou obráťte na Slovenskú inšpekciu životného prostredia;
  • podajte susedskú žalobu podľa Občianského zákonníka.

Najmä posledný bod je už krajným riešením, keby ste s predchádzajúcimi dvomi neuspela. Podaniu susedskej žaloby by mali predchádzať snahy o zaoberanie sa problémom, aby ste na súde dokázali, že ste minula všetky iné dostupné prostriedky.

Vaše podozrenie podlieha tiež zhromaždeniu čo najväčšieho množstva dôkazov:

  • vypovedanie ďalšieho suseda/susedov;
  • pošta vo forme rôznych výziev zaslaná k danému susedovi;
  • ďalšie iné podnety, ktoré mohli predchádzať tejto problematike;
  • fotografie/videá, ktoré usvedčujú Vášho suseda priamo pri vypúšťaní splaškových vôd;
  • odborné vyjadrenie právnika/advokáta (špecializácia na právo životného prostredia);
  • rozbor/analýza pôdy, ktorým by sa dalo preukázať vypúšťanie splaškových vôd.

Posledným bodom som Vám dal zároveň odpoveď na druhú časť otázky. Vzorku takejto pôdy je možné odovzdať na: Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave (sem spadá zároveň územný obvod okresu Malacky) alebo potom na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, takisto v hlavnom meste.

V závere by som Vám chcel vyjadriť nádej na úspech v tejto veci. Dúfam, že uspejete s nejakým vyššie uvedeným riešením a ak sa tak v konečnom dôsledku nestane, nikdy neviete či si samotný sused neprečíta tento článok alebo jeho známy. Včas predíde následným problémom (pripojenie na verejnú kanalizáciu) a nakoniec sa z toho poučí, vypúšťanie splaškových vôd na pozemok tak bude minulosťou.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Lapková patrola