Záujem o darovanie krvi vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica neustal ani počas pandemickej situácie. Darcovia krvi sú naďalej vyzývaní k dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení. Na odber sa musia jednotlivo objednávať a negatívny výsledok antigénového testu je stále podmienkou odberu.  Novinkou je odber krvi po vakcinácii. Tento týždeň navštívili transfuziologické pracovisko skalickej nemocnice prví darcovia po vakcinácii.

ilustračné foto

Doteraz boli podmienky darovania v súvislosti s koronavírusom sprísnené pre covid pozitívnych alebo covid suspektných darcov. Aktuálne bol zaznamenaný záujem o darovanie krvi v Skalici aj v skupine očkovaných osôb. „Bez ohľadu na aplikáciu len prvej alebo oboch dávok vakcíny, skôr ako za 14 dní po vakcinačnej dávke darcom krv neodoberieme. A to len za predpokladu, že sa nevyskytnú ďalšie ťažkosti v súvislosti s vakcináciou. Toto platí pre mRNA vakcíny PFIZER, BioNTech, Moderna,“ uviedla k problematike odberov po očkovaní MUDr. Hana Černíková, lekárka transfuziologického oddelenia skalickej nemocnice a doplnila informáciu: „Pri aplikácii vektorových vakcín AstraZeneca a Johnson&Johnson treba s odberom krvi počkať až 28 dní po vakcinačnej dávke.“

Po prekonaní inej ako covid infekcie môže darca darovať 14 dní po úplnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby). Ak sa u darcu po darovaní krvi objavia príznaky respiračného ochorenia alebo sa preukáže koronavírusová infekcia, darca musí neodkladne informovať navštívené odberové pracovisko.


.

Osobnosti kraja BSK