Počas jarných prázdnin v Bratislavskom kraji (1. – 5. 3.) funguje v Malackách jarná škola. Záujem o ňu  prejavili rodičia vyše 200 žiakov.

ilustračné foto Malacky.sk

“Ich dochádzka bude závisieť od aktuálnej epidemickej situácie v jednotlivých triedach a domácnostiach detí,” pripomenula samospráva na webe mesta.

Do jarnej školy môžu dobrovoľne chodiť žiaci prvého stupňa všetkých troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Malacky. Jej zmyslom je, aby si žiaci zopakovali, doplnili či prehĺbili učivo.


.

Osobnosti kraja BSK