Stredná odborná škola Jozefa Čabelku v Holíči je modernou školou rodinného typu.

foto sosholic.edupage.org

Vďaka moderným a perspektívnym odborom pripravujeme kvalifikovaných budúcich zamestnancov s dobrým uplatnením na trhu práce. Dôkazom sú tisíce úspešných absolventov pracujúcich v rôznych odvetviach.

Ponúkame štúdium v piatich študijných odboroch:
  • Logistika – informačné technológie,
  • Polygraf – operátor tlače,
  • Ekonomika,
  • Sociálno-výchovný pracovník,
  • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Menší počet študentov nám umožňuje budovať blízke medziľudské vzťahy a priateľský individuálny prístup pri vzdelávaní. Je pre nás dôležité, aby študenti rozvíjali svoje schopnosti a kreativitu  v príjemnom  prostredí, preto sa stále snažíme získavať finančné prostriedky, napr aj z podnikateľskej činnosti na jeho inováciu. Používame najmodernejšie technológie, neustále vylepšujeme prostredie, učíme sa hravou formou a v neposlednom rade máme ústretových učiteľov, všetko odbornící aj z praxe.

Ak ťa zaujíma, ako to u nás vyzerá, pozri si naše videá na YouTube, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať. Viac sa dozvieš na našej webstránke a facebookovej stránke.


.

Osobnosti kraja BSK