Základná umelecká škola (ZUŠ) v Malackách, podobne ako iné vzdelávacie inštitúcie, má za sebou neobvyklý rok. Šírenie koronavírusu a následné opatrenia  zasiahli aj jej činnosť. Prinášame hodnotenie predošlého roka z pohľadu riaditeľky školy a náhľad do dnešných dní malackej ZUŠ-ky.

Začiatky dištančnej výučby, predovšetkým na jar, v prvej vlne pandémie, boli náročné nielen pre pedagógov, ale aj pre deti. „Učiť umenie cez informačno-komunikačné technológie  je zložité. Učitelia sa snažili so situáciou flexibilne a promptne popasovať a musím skonštatovať, že to zvládli na výbornú,“ prezradila riaditeľka ZUŠ Malacky Lívia Spustová. Súvisí s tým dôležitý negatívny aspekt koronakrízy, ktorým je strata osobného kontaktu. „Umenie je o kontakte, spolupráci, rozvíjaní talentu a v našom prípade aj o odovzdávaní poznatkov a skúseností učiteľov svojim žiakom,“ dodáva L. Spustová.

 Dištančné vzdelávanie na rôzne spôsoby

Hudobný odbor pracuje prevažne online formou cez rozličné informačno-komunikačné technologické kanály. Pri skupinových formách vyučovania umeleckých odborov je spôsob výučby rôzny. Učitelia zadávajú úlohy mailom, učia aj online, posielajú videá cez sociálne siete či maily, cez čokoľvek, čo im zabezpečí prenos a ako-taký kontakt so žiakmi. Žiaci, a teda aj rodičia, posielajú spätné väzby formou natočených videí a podobne,“ vysvetľuje spôsoby online vzdelávania riaditeľka ZUŠ. Škola sa snažila čo možno najviac pomôcť svojim pedagógom zapožičaním pomôcok na vyučovanie (hudobné nástroje, noty, iné materiály) a rovnako aj v oblasti technického vybavenia. Nenastal ani väčší problém v kontaktovaní školákov: „Triedni učitelia vždy našli spôsob, ako sa so žiakmi či rodičmi skontaktovať a využiť možnosť akejkoľvek formy výučby.

 

Nástrahy a radosti v čase pandémie

Jednou z nevýhod dištančného spôsobu vyučovania môže byť nedostatočný priestor alebo materiálno-technické vybavenie v domácnosti školákov. „Náročné to je najmä pre rodičov menších žiakov, keďže im pri výučbe ktoréhokoľvek z odborov musia asistovať,“ priznáva L. Spustová. Tešia sa však z viacerých pozitívnych ohlasov od rodičov aj starších žiakov. „Posielajú nám pozdravy, nahrávky, tanečné ukážky, malé divadelné predstavenia, výtvarné práce a povzbudzujúce správy,“ hovorí riaditeľka malackej ZUŠ-ky.

 Pozitíva negatívnych čias

Ťažko hľadať pozitíva v tejto dobe. Každopádne, keďže sme boli nútení využívať informačno-komunikačné technológie v oveľa väčšej miere, ako sme my umelci zvyknutí, myslím, že v tomto smere nás to všetkých posunulo ďalej,“ priznáva L. Spustová. U detí sa na druhej strane začala vo väčšej miere rozvíjať zodpovednosť a schopnosť pracovať samostatne. Súčasná situácia ukázala aj určitú výhodu online vzdelávania. „V prípade, ak by bol žiak dlhodobo chorý alebo z iných dôvodov nemohol navštevovať hodiny prezenčne, je tu možnosť učiť sa a pracovať dištančnou formou. Jednoznačne nám všetkým najviac v tejto dobe chýba osobný kontakt so žiakmi a želáme si, aby sa život už konečne vrátil do normálnych koľají.

Štúdium prezenčne aj online

V súčasnosti plánuje ZUŠ naďalej pokračovať s koncertami v online priestore. Na svojich sociálnych sieťach pravidelne prezentuje výstupy detí navštevujúcich hudobný, literárno-dramatický, tanečný či výtvarný odbor. Od pondelka 22. februára sa zároveň obnovilo prezenčné vyučovanie žiakov I. stupňa hudobného odboru individuálneho štúdia (je potrebný negatívny test na COVID-19), okrem hodín spevu a dychových nástrojov. Ostatné odbory pokračujú naďalej v online režime.

 

Text: P. Arpášová, foto: ZUŠ Malacky

 


.

INAT Rezanie laserom