Získavanie spätnej väzby od pacientov je pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL, dôležitým nástrojom pri hodnotení kvality poskytovaných služieb. Donedávna sa realizoval prieskum hodnotenia spokojnosti pacientov výlučne v papierovej forme. Pacienti dostávali dotazníky pri ukončení hospitalizácie do rúk a vypĺňali ich ešte na oddelení. Táto možnosť ostáva aj naďalej, ale prednostne bude realizovaný prieskum spokojnosti online. Podmienkou je mailová adresa pacienta alebo jeho príbuzného.

Foto: Eduard Timko, nspskalica.sk

 „Od marca vyzývame pacientov pri príjme na lôžkové oddelenia, aby nám poskytli v rámci informovaného súhlasu aj svoju mailovú adresu,“ uvádza námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Katarína Filípková a dopĺňa, že aj keď nie všetci pacienti sú užívateľmi internetu, pre naplnenie účelu postačí aj mailová adresa príbuzného – syna, dcéry, vnuka alebo iného blízkeho, ktorý prípadne pomôže aj s vyplnením online dotazníka. Samozrejme s vedomím pacienta.“ Vyššie ročníky pacientov majú vo zvyku pri zdravotnej kartičke nosiť papierik s mobilným číslom. „Pomohlo by nám, keby si pacienti zvykli takto nosiť pri sebe aj mailovú adresu,“ doplnila námestníčka.

Pacient dostáva online dotazník mailom s odstupom niekoľkých dní po prepustení z hospitalizácie a hodnotí pobyt a služby nemocnice z pohodlia domova. Prieskum je anonymný a je zameraný na kľúčové oblasti liečebného pobytu v nemocnici. Pacienti hodnotia prístup personálu, informovanosť, prostredie, kvalitu upratovania a stravu. „Sme vďační za každý podnet, ktorý pomôže zlepšovať nami poskytované služby alebo zdravotnú starostlivosť. Naviac, pozitívna odozva od pacienta je pre nás veľkou motiváciou v každodennej práci,” zdôraznila Mgr. Filípková.


.

BM: Ustekana sobota