Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách zrealizovali v priebehu včerajšieho dňa policajnú akciu, zameranú na objasňovanie drogovej trestnej činnosti. Akcia bola zrealizovaná v súčinnosti s policajtmi Pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Na základe súhlasu sudcu príslušného Okresného súdu boli vykonané v rámci uvedenej akcie dve domové prehliadky a to v Malackách a v Stupave, zároveň policajti vykonali aj prehliadku nebytových priestorov. Jednalo sa o garáže nachádzajúce sa v treťom Bratislavskom okrese. V zmysle ustanovení § 85 od. 1 zákona č. 301/2005 Z. z trestného poriadku boli na osobnej slobode obmedzení celkovo štyria muži, ktorí boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov.

V rámci prehliadok bytových a nebytových priestorov policajti zaistili omamné a psychotropné látky, finančné prostriedky ako aj veci pochádzajúce z majetkovej trestnej činnosti. Všetky zaistené veci boli zaslané na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Zo strany KEÚ PZ bude vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého vyšetrovateľ Policajného zboru rozhodne následne o ďalšom postupe vo veci v súlade so zákonom.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli dvaja muži prepustení na slobodu, dvaja muži boli umiestnení v cele policajného zaistenia za účelom realizácie ďalších procesných úkonov. Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo, vyšetrovanie v tomto prípade v súčasnosti aj naďalej intenzívne pokračuje.


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota