Po ukončení administratívnych procesov začal Sociálny podnik mesta Senica s náborom nových pracovníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

V prvej fáze podnik hľadá budúcich zamestnancov na vykonávanie jednoduchých manuálnych činností, ako je starostlivosť o mestskú zeleň, čistenie verejných priestranstiev či údržba chodníkov a komunikácií. “Uprednostnené budú znevýhodnené osoby, napríklad ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorým nie je uznaná invalidita, ale majú dlhodobé zdravotné problémy. Rovnako aj ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, aby sme im pomohli sa začleniť do pracovného procesu,” informovala budúca konateľka Nora Černáčková.

Hlavným cieľom mestského podniku nebude zisk, ale spoločenský prospech. “Máme záujem pomôcť ľuďom začleniť sa, aby zamestnanci získali zručnosti v pracovných činnostiach a zvýšili šancu neskôr sa uplatniť na trhu práce. Zároveň budú tieto osoby vytvárať hodnoty, ktoré budú prospešné pre okolie, za čo budú dostávať aj primeranú mzdu a nebudú viac odkázaní na sociálne dávky,” doplnil zástupca primátora Filip Lackovič.

Služby sociálneho podniku si bude objednávať prevažne mesto, ktoré ho plánuje využiť aj na údržbu materských a základných škôl. Neskôr má podnik uspokojovať objednávky aj od podnikateľských subjektov, alebo si jeho služby budú môcť objednať okolité obce.

Registrovaný sociálny podnik môže po určitom čase čerpať nenávratné finančné prostriedky od štátu až do výšky 50 percent vstupných investícií, a tak by sa finančná výpomoc z mesta mala časom vrátiť do rozpočtu.


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota