Sociálny podnik mesta Senica začal s náborom zamestnancov

Po ukončení administratívnych procesov začal Sociálny podnik mesta Senica s náborom nových…

Lapková patrola