Obec Moravský Svätý Ján využila možnosť výberu dodávateľa plynu a rozhodla sa odoberať plyn pre všetky budovy v správe obce od spoločnosti RWE Gas Slovensko.

Starosta obce Anton Emrich zorganizoval v utorok (1.2. 2011) stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva so zástupcom spoločnosti RWE Gas Slovensko Petrom Podmanickým, ktorý poslancom predstavil možnosť úspory pri výbere alternatívneho dodávateľa plynu. Stretnutia sa zúčastnilo šesť poslancov, poslanci Leskovská, Zajíc a Knotek sa pre pracovné povinnosti ospravedlnili.

Cena plynu je zložená z dvoch hlavný častí:
– 30% je cena za distribúciu (firma SPP – distribúcia)
– 70% je ceny plynu (SPP, RWE Gas Slovensko, a iné firmy)

Spoločnosť RWE Gas Slovensko ponúkla obci Moravský Svätý Ján zľavu 3% z ceny plynu SPP. Pri podpise zmluvy na dva roky ponúkla zľavu ďalších 9%. Spolu tak obec Moravský Svätý Ján môže ročne ušetriť až 12% z ceny za plyn čo predstavuje podľa minuloročnej spotreby úspora až 4 200 €  ročne.  Zľava 12% sa bude vypočítavať vždy z aktuálnej ceny plynu SPP. So zmenou dodávateľa súhlasili všetci prítomný poslanci. Obec využije dodávku lacnejšieho plynu, po trojmesačnej výpovednej lehote, od mája 2011.

Prechod od SPP  zabezpečí RWE Gas Slovensko na vlastné náklady. Plynomery ostanú aj naďalej v správe SPP – distribúcia, ktorá bude zabezpečovať aj naďalej všetky opravy na plynomeroch a aj samotný opis plynomeru.

Spoločnosť RWE vstúpila cez Východoslovenskú energetiku na Slovenský trh už v roku 2002. Po otvorení trhu s plynom na Slovensku v roku 2007 začala spoločnosť RWE ponúkať plyn veľkoodberateľom. Postupne začala dodávať plyn aj menším firmám a v tomto roku plánuje dodávku aj pre domácnosti. RWE Gas Slovensko patrí pod nemecký koncern RWE. Koncert RWE patrí medzi 5 najväčších energetických spoločností v Európe. Plyn dodáva v Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku a v krajinách strednej Európy (č. 1 v Maďarsku, č. 2 na Slovensku a č. 1 v Českej republike).


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024