Stavebný ruch v lokalite Bernolákovej pomaly utícha. V areáli materskej školy vyrástol úplne nový pavilón, ktorého súčasťou sú jasle a kuchyňa. Bude sa v nej variť pre škôlkarov z Bernolákovej a Hviezdoslavovej a tiež pre najmenšie deti, ktoré nastúpia do pripravovaných jasličiek.

foto S. Osuský

Staručký pavilón  kuchyne v areáli materskej školy na Bernolákovej je už minulosťou. Bol kompletne zbúraný a na jeho mieste svieti nová budova. Oproti pôvodnej je o niečo väčšia, pretože okrem kuchyne a nevyhnutného technického zázemia sú v nej aj priestory pre nové detské jasličky. Kuchyňa je spoločná pre materskú školu na Bernolákovej a Hviezdoslavovej a po otvorení jaslí bude variť aj pre tých najmenších. V realite to znamená okolo 300 porcií obeda denne.

Nová kuchyňa v úplne nových priestoroch znamená nové rozvody, podklady, obklady, dlažby, strop, osvetlenie, vzduchotechniku, zariadenie i vybavenie. Samozrejmosťou je aj zázemie (sklady, prípravňa potravín, šatne pre kuchárky).

foto S. Osuský

Krásne, veľké, priestranné, svetlé – takýmito prívlastkami hodnotili svoje nové pracovné priestory zamestnankyne kuchyne. Hoci je zázemie škôl menej viditeľné, pre deti a zamestnancov je veľmi dôležité. „Vyhovujúce podmienky na svoju prácu potrebujú nielen pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci. Preto sa tešíme z krásnych nových priestorov pre naše kuchárky. Vnímame, že mesto považuje za svoju povinnosť vytvoriť čo najlepšie pracovné podmienky, za čo ďakujeme,“ povedala riaditeľka materskej školy Martina Novotová.

Postupná obnova školských kuchýň je jedným zo spoločných cieľov vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. V septembri 2019 sa sprevádzkovala vynovená kuchyňa v Základnej škole na Štúrovej ulici, po roku a pol je tu kuchyňa pre elokované pracoviská materskej školy na Bernolákovej a Hviezdoslavovej. Ďalšou v poradí by mohla byť kuchyňa v Základnej škole Dr. J. Dérera, ku ktorej má už mesto spracovanú projektovú dokumentáciu.  Zatiaľ sa čaká na vyčlenenie potrebnej sumy.

 

Text: Ľ. Pilzová


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota