Dlhoočakávaná výstavba cyklotrás, ktorá postupne vytvorí nosnú mestskú sieť bezpečných trás pre cyklistov, sa rozbieha.

Prvým úsekom bude Pezinská – priemyselný park, kde už bola podpísaná zmluva na realizáciu. Mesto na ňu získalo dotáciu z eurofondov. Do piatich mesiacov by sme mali mať novú cyklotrasu, ktorou sa bezpečne odčlenia cyklisti od chodcov a áut.

ilustračné foto

Výstavba úseku z Pezinskej do priemyselného parku bude stáť takmer 754-tisíc €. Pôvodný nápočet hovoril o sume presahujúcej milión eur.  „Verejným obstarávaním sme ušetrili Európskej únii, štátu a mestu na kofinancovaní viac ako 300-tisíc eur, ktoré môžu byť použité na iné projekty v najbližšej výzve,“ priblížil primátor mesta Juraj Říha. Súčasťou zmien na Pezinskej bude aj výstavba nových parkovacích miest pred rodinnými domami a Agrostavom. Zároveň pribudne aj nové verejné osvetlenie, ktoré nasvieti aj doteraz tmavý úsek od križovatky Pezinská – Továrenská po bývalú pumpu Jurki.

Pôvodne avizovaná prvá etapa siete mestských cyklotrás, Družstevná – Radlinského,  bude druhou v poradí. Takisto bude financovaná z eurofondov. Ako informoval primátor, pripravuje  sa veľké verejné obstarávanie na výber dodávateľa. „Po doterajších účelových kontrolách žiadame Úrad pre verejné obstarávanie o jasné usmernenie k procesu.“ Súbežne s výstavbou cyklotrasy Družstevná – Radlinského  sa plánuje úprava jej okolia (revitalizácia Radlinského, rekonštrukcia chodníkov, stavebné úpravy verejných priestorov na Záhoráckej, prestavba a nová technológia riadenia hlavnej svetelnej križovatky, sadové úpravy a revitalizácia zelene na Záhoráckej a Radlinského). Súčasťou bude aj výstavba nového verejného osvetlenia na Radlinského.

Aj tretí plánovaný úsek, Partizánska – Cesta mládeže, má už schválenú dotáciu z eurofondov. Mesto podpísalo grantovú zmluvu s ministerstvom vo februári. Verejné obstarávanie na dodávateľa by mohlo byť vyhlásenie v polovici roka. Táto cyklotrasa v dĺžke takmer 3 kilometre spojí ulice Partizánska, Ľuda Zúbka, Námestie SNP, Mierové námestie, Veľkomoravskú a Cestu mládeže. Bude samostatne obojstranne vedená a spolu s jej výstavbou je v pláne rekonštrukcia priľahlých ulíc, chodníkov a parkov.

V príprave nosnej siete cyklotrás mesto pokračuje ďalej. „Budeme sa uchádzať o finančnú podporu aj na dva projekty k výstavbe cyklotrasy Pezinská – Padzelek a Duklianskych hrdinov – nemocnica,“ prezradil J. Říha. Verejnosť požaduje aj cyklospojenie sídliska Juh s centrom mesta. Primátor v tejto súvislosti pripomína, že pôjde o veľmi náročný projekt:  „Musíme sa vysporiadať s otázkou modernizácie železničnej trate v mieste prejazdu na Továrenskej. Zároveň treba brať do úvahy, že ulice Stupavská a Gen. M. R. Štefánika sú štátnymi cestami, preto aj umiestnenie cyklotrasy bude komplikované.“   Aktuálne sa projektuje aj samostatne vedená cyklotrasa na Továrenskej ulici, ktorá by končila v areáli firmy IKEA Components s napojením na diaľničný most.

Pre všetkých priaznivcov cyklodopravy je tu ešte dobrá správa: tento rok by malo v našom meste vyrásť päť moderných a bezpečných krytých cykloprístreškov.

 Ľ. Pilzová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024