Od 15. februára do piatka 19. marca si v rámci elektronického sčítania obyvateľov splnilo túto povinnosť 14.269 obyvateľov Malaciek.Podiel sčítaných dosiahol 72,69 percenta, uviedlo mesto na webe.

Samospráva zároveň upozorňuje na povinnosť sčítania, ktoré možno urobiť prostredníctvom stránky www.scitanie.sk alebo mobilnej aplikácie. Zároveň pripomína možnosť monitorovať štatistiku sčítaných pomocou tzv. adresných bodov (ulica, súpisné číslo a orientačné číslo). “Porovnaním počtu nahlásených obyvateľov na trvalý pobyt s počtom reálne sčítaných sa dá zistiť, či sa obyvateľ sčítal alebo nie,” upozorňuje samospráva s tým, že pri nesplnení zákonnej povinnosti hrozí sankcia vo výške od 25 do 250 eur.

Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Môže tak urobiť na webe scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.

Povinnosť sčítať sa majú podľa zákona všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku obvyklý pobyt. Neplnoleté osoby je povinný sčítať rodič, prípadne zákonný zástupca.


.

Je ok, ak nie si ok BSK